فرم استخدام تیری جین

درخواست استخدام

شما برای درخواست استخدام در تیری جین، می باید فرم زیر را برای ما ارسال نمایید.

فرم استخدام

Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.

نکته مهم

در صورتی که رزومه شما، فرمت دیگری به غیر از فرمت pdf می باشد، می توانید رزومه خود را به آدرس info@threejeans.ir ارسال نمایید.